Låt oss sköta om er

fastighet!

Vi anpassar våra tjänster efter era behov och önskemål

för att hitta en lösning som är perfekt för er! Våra tjänster innefattar:

 

Vi hjälper till med allt inom både teknisk och ekonomisk fastighetsförvaltning.

 

  • Teknisk förvaltning
  • Ekonomisk förvaltning
  • Projektledning
  • Underhållsplan
  • OVK-besiktning
  • Fastighetsskötsel
  • Trapphusstädning 
  • Trädgårdsskötsel
  • Snöjour
  • Energibesiktning 

 

Totalt fastighetsansvar!

 

Hus-Skötsel ansvarar för allt från felanmälan om stopp i avlopp till underhåll såsom målning och ombyggnation.

 

Vi har ett stort kontaktnät med underlev-erantörer som var och en är specialister på sitt områ

de.


 

Ekonomisk förvaltning

 

En stor del av förvaltningen är den ekonomiska förvaltningen.

 

Det innebär att vi sköter allt administrativt arbete åt bostadsrättsföreningen som bland annat hyresavisering, medlems- och lägenhetsregister. Vi tar även hand om den juridiska biten.