Låt oss sköta om er

fastighet!

Hus-Skötsel

Vi anpassar våra tjänster efter era behov och önskemål

för att hitta en lösning som är perfekt för er! 

OVK - besiktningar

  

OVK – besiktningar (obligatorisk ventilationskontroll)

 
Hus-Skötsel  genomför OVK- besiktningar enligt de regler och riktlinjer som gäller från myndigheter, lagar och förordningar.

 
Den allvarliga situationen med undermålig inomhusmiljö i många bostäder, skolor och andra lokaler fick riksdag och regering att år 1991 införa regler om funktionskontroll av ventilationssystem, OVK.

Sedan början av 1990-talet finns regler om hur genomförandet går till.   

 

 

 

En tillfredsställande inomhusmiljö ingår i det nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” där spelar ventilationskontrollen en viktig roll.

 

Målet är att år 2015 ska samtliga byggnader, där människor vistas ofta, eller under längre tid, ha en dokumenterat fungerande ventilation. Det är också viktigt att i samband med ventilationskontrollen föreslå vad som kan göras för att minska energiåtgången för ventilationen utan att det medför sämre inomhusklimat. 
 

Välkommen med er förfrågan!