Ekonomisk förvaltning

En stor del av förvaltningen är den ekonomiska förvaltningen.

 

Det innebär att vi sköter allt administrativt arbete åt bostadsrättsföreningen som bland annat hyresavisering, medlems- och lägenhetsregister. Vi tar även hand om den juridiska biten.

Fastighetskontrakt med penna och miniräknare