top of page

Solceller

Att installera solceller är en god investering som kan höja värdet på din fastighet. Men frågorna brukar vara många och vi är gärna med dig hela vägen. Vilka förutsättningar har din fastighet, vill du ha hjälp hela vägen
från att välja anläggning till drift eller vill du bara ha hjälp med installation? Vi anpassar vårt stöd efter ditt behov.
Vi börjar med att besöka dig för att tillsammans diskutera din fastighets särskilda förutsättningar och dina önskemål. Därefter lämnar vi en offert. När du bestämt dig för den lösning som passar dig tar vi över och sköter

installation och kontakt med elnätsägaren. Inom kort har du en fungerande anläggning som producerar el.

Installation av solpanel
bottom of page