Fastighetsservice

Detta avser den dagliga markservicen i fastigheten. Det är här de

boende märker av vårt arbete.

   

Vi syns i porten, i trädgården och i källaren, byter lampor, utför mindre

reparationer, snöröjer gångar och klipper gräs.

   

Alla från Hus-Skötsel  bär tydligt märkta kläder när vi arbetar.  

   

Välkommen med er förfrågan! 

Image by alevision.co

I fastighetsservice ingår bland annat:     

 

  • Rondering med löpande underhåll 

  • Felanmälan 

  • Jour

  • Snöröjning

  • Trappstäd

  • Funktionskontroll/underhåll av installationer i fastigheten

  • Trädgårdsskötsel