OVK besiktning

OVK – besiktningar (obligatorisk ventilationskontroll)

 
Hus-Skötsel  genomför OVK- besiktningar enligt de regler och riktlinjer som gäller från myndigheter, lagar och förordningar. Den allvarliga situationen med undermålig inomhusmiljö i många bostäder, skolor och andra lokaler fick riksdag och regering att år 1991 införa regler om funktionskontroll av ventilationssystem, OVK.

 

Sedan början av 1990-talet finns regler om hur genomförandet går till. 

Metal Pipe Network