Underhållsplan

En underhållsplan behövs för att en förening ska få en god ekonomi. Att ha kontroll över underhållskostnader och även planera och budgetera för de kommande 10-åren är en mycket viktig del hos en Bostadsrättsförening. Att inte ha kontroll på detta kan bli kostsamt när problemen dyker upp helt oväntat.

 
Underhållsplanen är kärnan i den tekniska förvaltningen. Den berättar vad som ska underhållas och när, samt hur mycket det kommer kosta. Utöver detta visar den även vilken summa föreningen ska avsätta varje år till underhållsfonden.

 

Ett kontinuerligt arbete med statusbesiktningar och underhållsplanering ger ett bra budgetunderlag och besparar föreningen otrevliga överraskningar.  

Image by Eric Rothermel

Hus-Skötsels ingenjörer har kunskap om att se vilka tekniska brister som ofta leder till problem. De vet hur dessa brister ska förhindras, och om skadan har uppkommit, hur de ska åtgärdas.

 
Hus-Skötsel tar även i beaktning de krav myndigheterna ställer på fastighetsägare vad gäller regelbundna kontroller och besiktningar, bland annat hissbesiktningar, OVK, energideklarationer med mera.
 

Välkommen med er förfrågan!